Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Ethische code

Ik ben geen lid van de NOBCO

Ik houd mij wel aan de ethische Code voor Beroepscoaches zoals die door de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl) wordt voorgeschreven. 

De code impliceert dat hetgeen wordt besproken tijdens de sessies strikt vertrouwelijk is tussen u en de coach. 

Vertrouwen is de basis voor een gezonde relatie tussen de coach en de cliënt.

Daarnaast ben ik op grond van mijn BIG-registratie als fysiotherapeut bekend met AVG en de aldaar bestaande klachtenregeling.