Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Maak kennis met Hans Welp

Hans Welp, coach, geboren in 1956 in Breda.

Op deze website ontmoet u mij in mijn rol als coach.

Heb ik dan ook andere rollen?

Jazeker, net als ieder functionerend mens heb ik verschillende rollen, o.a. fysiotherapeut, partner, collega, vriend, broer, zoon, oom.

Iedere identiteit die ik heb, zal van mij ander gedrag vragen, andere vermogens. Ook zal ik afhankelijk van mijn identiteit bepaalde overtuigingen hebben en deze sterk of juist veel minder sterk laten doorschemeren.

Ik ben ervan overtuigd dat deze mix aan rollen, identiteiten, gekoppeld gedrag en vermogen voor ieder mens geldt, bewust bewust of soms ook wel onbewust bewust.

Gaat u eens op zaterdagavond kijken naar de meest fanatieke supporters van NAC Breda. Hun gedrag, zich vertalend in handgebaren, opmerkingen en gezichtsuitdrukkingen verraden hun betrokkenheid met de club.

Op zondag rijdt zo’n zelfde persoon met zijn kleine dochtertje op een oma-fiets, voorzichtig, zich ergerend aan de jeugd die te hard met een scooter de woonwijk uitrijdt.

Op maandag is hij de gevierde en slimme zakenman, kostuum, stropdas, perfect communicerend en alle opties overziend.

Het bewuste het bewuste te laten of kijken waar het bewuste op is gestoeld.

Ik ben zo’n coach.

Missie van Hans Welp

Op het moment dat u mij ontmoet in mijn rol als coach ontmoet u ’n man met een missie.

Mijn missie is om mensen te helpen in beweging te komen, als mensen bij zichzelf ervaren dat ze een verandering, een beweging willen maken en daarbij enige steun en feedback wenselijk achten. 

Mensen zoals u en ik leven volgens bepaalde patronen, die we onszelf in de loop van de jaren eigen maken en waardoor we ons het beste staande kunnen houden in de omgevingen waarin we gebruikelijk functioneren.

Dat is prima als het goed is, daar zal iedereen het mee eens zijn.

In een ander geval zijn dezelfde patronen die we onszelf eigen gemaakt hebben lastig, omdat veranderingen in het leven vaak ook andere gedachten vragen, andere overwegingen.

Overwegingen die anders dan gebruikelijk zijn, overwegingen die nieuw zijn, overwegingen die weerstand bij de persoon zelf of bij zijn omgeving oproepen.

In deze omstandigheden is het prettig om het proces van veranderingen samen met een coach te doorlopen. 

Uw levensverhaal is uw levensverhaal, maar u kunt het anders gaan lezen door anders te kijken en te luisteren, vragen te stellen of vragen te beantwoorden.