Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Werkwijze individuele coaching

1. Vrijblijvende kennismaking.
Zinvolle coaching start met een “klik” tussen cliënt en coach.
U als cliënt, u neemt de tijd voor uw verhaal, het verhaal dat de reden in zich draagt dat u kiest voor en coach.

2. Samen sparren over “het doel, de beweging, de verandering, het gewenste.”

3. Samen sparren over de vraag: Waaraan zou u bij zichzelf kunnen merken dat er sprake is van de gewenste beweging, de gewenste verandering

4. Vervolgens wordt het proces van coaching bepaald; start vanuit de gewenste situatie of start vanuit de ervaringen?
Coaching kan oplossingsgericht zijn, een naar voren gerichte beweging.
Als de belemmerende overtuigingen te groot zijn, wordt gekozen voor andere strategieën.

5. Feedback uit de sociaal-maatschappelijke omgeving.
Een verandering treft zelden of nooit alleen de cliënt, de cliënt maakt altijd deel uit van een of meerdere systemen.

6. Succes ervaren.
Nieuwe bewegingen zijn onwennig.
Hoe meer bewust van succeservaringen, des te makkelijker het wordt om de nieuwe beweging, het nieuwe patroon van denken en doen aan te nemen en te integreren in het dagelijkse leven.

7. Genieten van de persoonlijke ontwikkeling dan weer realiseren dat ontwikkeling een proces is, op weg naar ……………?

Zowel tijdens de inventarisatie van het probleem, de beperking, als ook binnen het creatieve proces maak ik graag, als basis, gebruik van de logische niveaus van Gregory Bateson.