Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Waarom Pensioen Coaching?

Waarom?

Wanneer het gaat over pensioen, gaan de eerste gedachten vaak uit naar het financiële aspect van minder of helemaal niet meer werkzaam zijn.

Op zich niet zo vreemd, als je kijkt naar de en de oorsprong van het woord pensioen. 

Het met pensioen zijn of gaan leidt bij iedereen tot aanpassingen op het niveau van omgeving, gedrag, vermogen (niet alleen financieel), overtuiging, identiteit en missie.

Daarom!

De reguliere vakdocent wordt in eerste instantie opgeleid om zijn of haar vakkennis klassikaal te doceren. Daarnaast wordt de vakdocent ook geacht studenten individueel te kunnen begeleiden – lees coachen en te beoordelen. Dat is een misvatting. Het coachen van studenten is absoluut een andere tak van sport.

Een coach met ervaring in het coachen van studenten buiten de onderwijsorganisatie is professioneel en onafhankelijk van welke relatie dan ook tussen student en onderwijsinstelling en beoordeelt niet.

Betekenis;

Een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. (bron: Wikipedia)

Oorsprong

De vraag of de woorden pensioen en pension iets met elkaar te maken hebben, moet bevestigend beantwoord worden. Wij gaan uit van het Latijnse werkwoord pendere, dat: wegen en vandaar: betalen betekent. Het daarbij behorende pensio: betaling is driemaal via het Frans in het Nederlands overgenomen. In het Middelnederlands bestond het woord pensie in de betekenis: uitkering, rente, salaris. Daarna is het in de zestiende eeuw opnieuw overgenomen in de vorm pensioen. Aanvankelijk betekende pensioen ook: salaris, jaargeld; pas in later tijd ontstond de huidige betekenis: jaargeld bij het neerleggen van ambt of betrekking. Lees meer..