Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Ervaringen

Naast mijn professionele ontwikkeling en werkzaamheden als NLP-coach, studieloopbaancoach en stageloopbaancoach, heb ik dankzij mijn functie als fysiotherapeut-manueeltherapeut de kans om dagelijks met cliënten te communiceren over de problemen die zij ervaren met hun fysieke gesteldheid.

Cliënten die klagen over hun bewegingsapparaat ervaren ook beperkingen en belemmeringen. Ook zij kunnen niet de bewegingen maken die zij graag zouden willen maken.

Het lichaam voelt beperkt als er sprake is van een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan alle mogelijke ziekten of aandoeningen die zijn vastgelegd binnen de ICD (International Classification od Diseases) en de ICF (International Classification of Functioning)

Naast professionele ervaringen en opleidingen, ben ook ik gevormd door intense ervaringen die het leven met zich mee brengt; persoonlijke ervaringen, ervaringen van familieleden, ervaringen van vrienden en bekenden.

Deze ervaringen brachten mij uit balans en maakten dat ik steeds op zoek was en ben naar nieuwe inzichten, naar andere vormen van balans. 

Al deze ervaringen hebben mij gevormd tot degene die ik nu ben.

Het lichaam is bij uitstek een instrument dat duidelijk minder functioneert en beweegt als ook andere vormen van belasting, dan de kenmerkende ziekten of aandoeningen, een rol spelen. 

Denk hierbij als voorbeeld aan fysieke veranderingen die mensen ervaren bij emotioneel uit evenwicht raken, vertaald in o.a. het model van de vijf B’s; bang, boos, bedroefd, boete (schuldig voelen) en blijdschap.

Dankzij al de cliënten en studenten die ik sinds 1978 in verschillende werksettings heb mee mogen maken is mijn ervaring steeds groter geworden en zijn mijn vaardigheden verfijnd en vergroot in aantal.

Die ontwikkeling; mezelf vrijmaken van belemmerend gedrag, belemmerende gedachten en overtuigingen, is voor mij een doorgaand proces, op weg naar het beste mogelijke van mezelf.

 

Soms deed en doe ik het alleen, soms met behulp van een familielid, een vriend of vriendin, soms met behulp van een coach.