Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

KNGF

Klachtenregeling Fysiotherapie

Het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie dat het KNGF in overeenstemming met Zorgbelang Nederland heeft opgesteld, kunt u gebruiken in uw praktijk. Deze regeling bepaalt onder andere dat u binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. Deze termijn mag u indien nodig  met vier weken verlengen.
Het reglement kunt u voorzien van uw eigen praktijklogo en informatie. Onderdeel van de klachtenregeling is dat uw patiënten gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar stelt. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een goede klachtenopvang aan het begin kan geschillen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie voorkomen en beperken.

Klachten- en Geschillen Fysiotherapie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie. Deelname aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie is kosteloos voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet.

Daarom Klachtenfunctionaris van het KNGF!

Omdat ik vind dat een client in zijn/haar relatie met de fysiotherapeut ervaringen kan hebben die hem/haar het gevoel geven onvoldoende te zijn gezien, gehoord, gerespecteerd. 

De relatie tussen cliënt  en fysiotherapeut is blijkbaar zo verstoord dat het de cliënt  niet lukt om binnen de relatie zelf tot een gesprek te komen.

Op basis van het verhaal van cliënt en fysiotherapeut lukt het vaak het verhaal een andere kleur en lading te geven, waardoor de klacht aan betekenis verlies.