Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Coaching Cliënt Patiënt ICF

Waarom?

Het is een open deur om te stellen dat het hebben van een of meerdere ziekten en aandoeningen invloed heeft op de kwaliteit van het dagelijks functioneren.

Dat geldt voor ziekten en aandoeningen gerubriceerd in de ICD, (International Classification of Diseases) als ook voor beperkingen, gerubriceerd in de ICF (International Classification of Functioning)

Veelal is de gezondheidszorg gericht op onderzoek en behandeling van de ziekte, de aandoeningen, de functionele beperkingen.

Met een cliënt communiceren hoe hij, samen met zijn omgeving en in zijn omgeving, zo optimaal mogelijk kan functioneren met zijn klachten en/of beperkingen (ICD), kost veel tijd, veel geduld, veel creativiteit.

Daarom!

Om samen met hulp van tijd, ruimte, aandacht, creativiteit, vallen en opstaan, acceptatie van beperkingen, angst, boosheid en onzekerheid een voor de client zo optimaal mogelijk verhaal te creëren en te beleven.

Voorbeeld

De zorg die meer en meer evidenced based moet zijn, transparant, protocollair, resultaatgericht en financieel verantwoord, biedt weinig tijd en ruimte voor dat andere verhaal.

In mijn werk als fysiotherapeut-manueeltherapeut lukt het me een enkele keer om dat verhaal wel te creëren met de cliënt, maar dan vaak alleen op initiatief van de cliënt. De zorg, georganiseerd en betaald via de basisverzekering en de aanvullende verzekering biedt daar geen ruimte voor.

Mijn mooiste ervaring daarin is het begeleiden van een man met een hersentumor, een keer per twee weken had ik contact met hem en vertelde hij zijn verhaal over de toenemende mate van klachten en beperkingen, maar er was ook ruimte voor zijn verhaal over zijn wensen. Dat heeft geresulteerd in het maken van een activiteitenprogramma waarin hij bedrijven en instellingen bezocht, zeil-uitstapjes maakte, steden bezocht, maar alleen met mensen die bereid waren te respecteren dat hij slechtziend en afhankelijk was, maar vooral bereid waren zijn hand vast te houden.  Hij beschreef die periode, bij zijn afscheid toch, ondanks alle beperkingen, als ook een ‘fantastische tijd”.

Hij stimuleerde mij om daar meer tijd en aandacht aan te geven.