Kennismaken?

Stuur een mail naar:
info@jwjrcoaching.nl

Coaching

Soorten coaching

Er zijn verschillende vormen van coaching, denk aan de wereld van
sport, toneel en onderwijs. Op basis van mijn ervaringen en opleidingen beschouw ik coaching als een werkwijze, een gespecialiseerde gespreksvorm om anderen te assisteren in hun ontwikkelingen, ongeacht de context. Dit soort coaching gaat meestal uit van een probleemsituatie die de cliënt beter wil leren begrijpen en hanteren, om tenslotte een beweging te maken richting een meer gewenste situatie. Deze vorm van coaching is gebaseerd op het vertellen van het verhaal, het stilstaan bij patronen in het verhaal, het vertellen van de weerstanden, de beperkingen, de wensen, de angsten en de doelen. Maar ook het durven voelen van de fysieke kenmerken die optreden bij het vertellen van het verhaal en deze in te kunnen zetten om de eigen reacties beter te begrijpen.

Wat doet een coach?

De coach luistert, vraagt en vraagt door, vat samen, reflecteert,
observeert, biedt conclusies aan en vertelt daarmee ook zijn verhaal. In deze beschouwing dient de coach geschoold en ervaren te zijn in gespreksmethoden en coachingtechnieken om mensen te helpen zichzelf inzicht te geven en om daardoor veranderingen teweeg te brengen. Als coach ken ik ook mijn beperkingen.
Cliënten die bekend zijn met een aandoening uit de DSM V adviseer ik een afspraak te maken met de huisarts die hen dan mogelijk verwijst naar een psycholoog, dan wel een psychiater.